Pokyny

 • Vstupom do priestorov našej haly MAX60 a registráciou sa na kiosku do databázy pred jazdou každý návštevník súhlasí a zaväzuje sa rešpektovať a dodržiavať tieto Prevádzkové a Bezpečnostné pokyny:

  Prevádzkové

 • Prítomnosť a jazda na vlastné nebezpečie.

 • Prísny zákaz vstupu na dráhu.

 • Zákaz jazdy pri požití a pri podozrení požitia hypnotizujúcich a omamných látok pred jazdou.
 • Do priestoru depa zákaz vstupu s potravinami, nápojmi, fľaškami, pohármi, alebo inými predmetmi.

 • Prevádzka neberie zodpovednosť za odložené osobné veci, hodnotné veci si môžete pred jazdou odložiť do zamykateľných skriniek u obsluhujuceho personálu.

 • Jazda maloletých do 15 rokov len v sprievode a so súhlasom zákonného zástupcu.

 • Pri jazde je povinnosť používať hygienickú kuklu (možnosť zakúpiť pri bare) a ochrannú prilbu hlavy, ktorá musí byť zapnutá a ochranný priezor helmy musí byť uzavretý.

 • Zákaz jazdenia zo žuvačkou, alebo iným predmetom v ústach-pri náraze možnosť udusenia, v nadrozmernom oblečení, veľké vetrovky, košele, šále, príliš dlhé vlasy musia byť zopnuté do menšieho rozmeru.

 • Doporučujeme vo vlastnom záujme odloženie kľúčov, mobilných telefónov a predmetov, ktoré môžu vypadnúť z vreciek.

 • Zákaz jazdy pre ľudí so zdravotnými problémami, ako aj skryté vnútorné, infekčné, kožné, 

  s pooperačnými stavmi a  kardiakov.

     Bezpečnostné

 • Pri súčasnom brzdení a pridávaní sa motokára z bezpečnostného a technického dôvodu vypína!

 • Nastupovanie do motokár a vystupovanie z motokár sa prevádza výhradne v priestoroch depa za pokynov personálu.
 • Výjazd z depa a príjazd do depa riadi personál pomocou ovládacieho systému, semaforov alebo vlajok.

 • Počas jazdy zákaz púšťania volantu a mávania rukami, prípadne nohami, ktoré musia byť chodidlami len v priestore pedálov, najmä ľavé chodidlo musí byť stále v pohotovosti pre potrebu brzdenia.

 • Zvoľte takú rýchlosť, aby ste neohrozovali seba ani ostatných.

 • Brzdite vždy včas, nerozvážny spôsob jazdy môže byť príčinou havárie a úrazu. 

 • Pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi motokárami sa vystavujete zodpovednosti z možných následkov.
 • Pri jazde prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou.

 • Pri rotácii do protismeru použite spiatočku - červené tlačítko na volante vľavo.

 • V prípade poruchy/ havárie, zdvihnutím ruky privoláte/ upozorníte obslužný personál.

 • V prípade závažnej kolízie maršál spomalí, alebo úplne zastaví jazdu až do odstránenia kolízie, alebo poruchy, zákaz vystupovať z motokáry, môže dôjsť k ohrozeniu inou motokárou a následne k úrazu.

 • Oranžové majáky znamenajú koniec jazdy - po spomalení jazda len do depa.

 • Prevádzkovateľ neručí za spôsobené škody a újmu na zdraví spôsobenú sebe či druhým nedodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných pokynov.

 • Pri nedodržiavaní bezpečnostných pokynov alebo pokynov obsluhy môžete byť z jazdy bez náhrady vylúčený.

  V prípade havárie z dôvodu nedodržania týchto prevádzkových a bezpečnostných pokynov a poškodenia častí motokár, či iných zariadení účtujeme náhradu škody.

Vlajková signalizácia

             
            ŠACHOVNICOVÁ ZÁSTAVA ALEBO ORANŽOVÉ MAJÁKY

CIEĽ - KONIEC JAZDY (POSLEDNÉ KOLO DO BOXU)

         
               
               
               
           
      ČERVENÁ ZÁSTAVA

SPOMALENIE NA MINIMUM, PRÍJAZD DO BOXU

   
           
      MODRÁ ZÁSTAVA

RÝCHLEJŠÍ JAZDEC ZA VAMI, UMOŽNITE PREDBIEHANIE

   
           
      ŽLTÁ ZÁSTAVA ALEBO ORANŽOVÉ MAJÁKY
NEBEZPEČIE NA TRATI, SPOMAĽ A ZVÝŠ OPATRNOSŤ PRI JAZDE (MOŽNÁ PREKÁŽKA NA TRATI)
   
           
      ČIERNA ZÁSTAVA

VAROVANIE PRED VYLÚČENÍM Z JAZDY

   
           
        ČERVENO - ČIERNA ZÁSTAVA
VYLÚČENIE Z JAZDY, OKAMŽITÝ ODCHOD DO BOXOV BEZ ĎAĽŠÍCH NÁROKOV
     
           
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (viac informácií). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím