Nulové emisie CO a CO2 už dnes!

MAX SLOVAKIA sa vracia a navyše s nulovými emisiami CO a CO2

V zmysle doporučenia EÚ zúčastneným štátom uzákoniť do dvoch rokov zákaz prevádzkovania benzínových zariadení v uzavretých priestoroch, sme sa rozhodli aj my už dnes ísť touto cestou.

Preto sme začali spolupracovať s lídrom svetového trhu firmou OTL Taliansko, ktorá dizajnuje a vyrába motokáry poháňané najmodernejšiou generáciou elektrických motorov.

Sme prevádzka bez produkcie CO a CO2- bez ťažkého karcinogénu, ktorý produkujú spaľovacie motory. Tento napadá hrtan, priedušky, pľúca a ukladá sa v pečeni...  zdravie má človek len jedno, je na každom z nás, ako si ho cení.

Týmto krokom sa posúvame už dnes o 3 generácie dopredu.

MAX SLOVAKIA JE SPÄŤ

  • MAXimálna ekológia (nulové emisie CO a CO2)
  • MAXimálna bezpečnosť (aktívny software motokár, pasívne bezpečnostné prvky)
  • MAXimálny adrenalín (jazda na limite Vašich schopností)
  • MAXimálny zážitok (skvelá dráha s prekvapením, polohovatelné pedále, volant)
  • MAXimálne pohodlie (prístup električkou alebo autom)
  • MAXimálne rozmery (jazdná dráha o šírke 10m a viac)

" Vzrušenie z jazdy nemôžete opísať, musíte ho zažiť "

Enzo Ferrari

Našu najnovšiu halu sme pokrstili "MAX 60"

Náš život je meraný časom: hodinami, minútami a sekundami. Hodina má 60 minút, minúta 60 sekúnd.

No a dráha v našej novej hale je postavená tak, aby sa jazdila pod 60 sekúnd.

PODROBNÉ INFORMÁCIE MÁTE AJ NA NAŠOM FACEBOOKU

Test systému KERS (Kinetic Energy Recovery System)

 

Test troch motokár. Porovnávanie výkonnosti. Jedna s použitím systému KERS (Kinetic Energy Recovery System), ktorý poskytuje dočasné zvýšenie výkonu o jednu úroveň. Jazdec ho môže použiť po nabití každú minútu, kdekoľvek na trati a trvá 10 sekúnd, ktoré sa odrátavajú na displeji vo volante.