MAX SLOVAKIA JE SPÄŤ
  • MAXimálna ekológia (nulové emisie CO2)
  • MAXimálna bezpečnosť (aktívny software motokár, pasívne bezpečnostné prvky)
  • MAXimálny adrenalín (jazda na limite Vašich schopností)
  • MAXimálny zážitok (skvelá dráha s prekvapením, polohovatelné sedadlo, volant)
  • MAXimálne pohodlie (prístup električkou, autobusom  alebo autom)
  • MAXimálne rozmery (jazdná dráha o šírke 10m)

"Vzrušenie z jazdy nemôžete opísať, musíte ho zažiť"

                                                         Enzo Ferrari

Našu najnovšiu halu sme pokrstili "MAX 60"
Náš život je meraný časom: hodinami, minútami a sekundami. Hodina má 60 minút, minúta 60 sekúnd.
No a dráha v našej novej hale je postavená tak, aby sa jazdila pod 60 sekúnd.


Nulové emisie CO2 už dnes!
V zmysle doporučenia EÚ pre zúčastnené štáty, uzákoniť zákaz prevádzkovania benzínových zariadení v uzavretých priestoroch, sme sa rozhodli aj my už dnes ísť touto cestou.
Preto sme začali spolupracovať s lídrom svetového trhu firmou OTL Taliansko, ktorá dizajnuje a vyrába motokáry poháňané najmodernejšiou generáciou elektrických motorov.
Týmto krokom sa posúvame už dnes o 3 generácie dopredu.